Thu mua phế liệu sắt, thép hình h, u, I, v, l cũ

Thu mua phế liệu sắt, thép hình h, u, I, v, l cũ, hư hỏng, tồn kho với giá cao. Công ty chuyên thu mua sắt thép phế liệu giá cao không giới hạn số lượng, thu mua nhanh chóng, thanh toán nhanh ngay khi bốc xếp hàng hóa hoàn tất