ý kiến ​​cơ bản

Dựa trên triết lý quản lý của chúng tôi, Phế liệu Hải Đăng sẽ nỗ lực đóng góp vào việc bảo tồn môi trường toàn cầu trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cung cấp các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ tạo được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

Chính sách cơ bản

  1. Để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và góp phần bảo tồn môi trường toàn cầu, chúng tôi sẽ liên tục cải tiến hệ thống quản lý tích hợp của mình.
  2. Trong tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh, chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến chất lượng và môi trường, cũng như các yêu cầu khác mà chúng tôi đồng ý.
  3. Đối với các mục sau đây liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đặt mục tiêu chất lượng và môi trường là các vấn đề quan trọng về chất lượng và quản lý môi trường, phát triển chúng và tiến hành đánh giá định kỳ.

Chủ đề chính

  1. Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa tác phẩm báo chí (Tiêu chuẩn công việc)
  2. Phát triển các phương pháp xây dựng mới liên quan đến lớp phủ
  3. Thu hút khách hàng mới bên ngoài ngành công nghiệp ô tô
  4. Tăng cường cách cư xử và tuân thủ trong lĩnh vực thu gom và vận chuyển (bao gồm cả các biện pháp chống lại hiện tượng corona)
  5. Phát triển khách hàng mới, những người muốn dọn dẹp các địa điểm sản xuất ở ba tỉnh Hồ Chí Minh

Chính sách này sẽ được công bố cho tất cả nhân viên và sẽ được công khai.

Ngày 11/08/2022