Thu mua phế liệu bã sắt

Hải Đăng Thu mua phế liệu bã sắt giá cao trên toàn quốc của Hải Đăng bao gồm thu mua phế liệu các loại như là sắt đặc, sắt vụn, sắt gỉ sét, bã sắt, bazo sắt, sắt công trình, dây thép sắt,….