Tag Archives: Thu mua ve chai

Thu mua ve chai

Thu mua ve chai

Thu mua ve chai là gì? Thu mua “ve chai” là tiếng gọi địa phương thân thương dùng thay từ phế liệu hay ve chai, ve chai được dùng để chỉ về tất cả các vật tư hư cũ, thải loại không còn giá trị sử dụng, thu mua để sử dụng lại hoặc tái […]

Chỉa sẻ bài viết lên MXH