Tag Archives: Thu mua phế liệu Thành phố Thủ Đức

Thu mua phế liệu Thành phố Thủ Đức

Thu mua phế liệu Thành phố Thủ Đức

Thu mua phế liệu Thành phố Thủ Đức STT Quận/Huyện/TP Diện tích ( km² ) Dân số ( người ) Đơn vị hành chính 1 Thu mua phế liệu Thành phố Thủ Đức 211,56 km² 1.013.795 người 34 2 Thu mua phế liệu Quận 1 7,72 km² 142.625 người 10 3 Thu mua phế liệu […]