Tag Archives: Thu mua phế liệu khu công nghiệp Tân Đức

Thu mua phế liệu khu công nghiệp Tân Đức

Thu mua phế liệu khu công nghiệp Tân Đức

Thu mua phế liệu khu công nghiệp Tân Đức Khu công nghiệp Tân Đức Long An được thành lập ngày 06/05/2004 theo Quyết định số 591/CP-CN của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 90/QĐ-UB của UBND tỉnh Long An. Chủ đầu tư hiện tại là công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức […]