Kim loại nhôm tan được trong dung dịch

Kim Loại Nhôm Tan Được Trong Dung Dịch

Kim loại nhôm tan được trong dung dịch

Nhôm là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13. Kim loại nhôm tan được trong dung dịch NaOH

Câu hỏi: Kim loại nhôm tan được trong dung dịch

A. NaCl

B. NaOH

C. H SO đặc, nguội

D. HNO đặc, nguội

Trả lời:

Đáp án đúng: B. NaOH

Kim loại nhôm tan được trong dung dịch NaOH

Kim Loại Nhôm Tan Được Trong Dung Dịch

Giải thích của giáo viên chọn đáp án B.

– Nhôm là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.

– Tính chất hóa học của nhôm:

+ Tác dụng với phi kim

+ Tác dụng với nước

+ Tác dụng với dung dịch axit

+ Tác dụng với dung dịch bazo

+ Tác dụng với muối

+ Phản ứng nhiệt nhôm

Al không tan được trong H2SO4, HNO3 đặc nguội

Trước tiên, Al tham gia phản ứng với nước sau đó sẽ sinh ra Al(OH)3. Đây là một hidroxit lưỡng tính có thể tan được trong dung dịch kiềm.

Al + NaOH + H2 = NaALO2 + 1.5H2

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về kim loại nhôm :

Câu 1: Cho các phát biểu sau

a, Nhôm tan được trong dung dịch NaOH

b, Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

c,  Nhôm là kim loại lưỡng tính.

d, Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.

Số phát biểu sai là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Đáp án đúng: A. 2

Giải thích :

Nhôm là không phải kim loại lưỡng tính => C sai

Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện. => D sai

Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?

A. Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng

B. Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu

C. Nhôm là nguyên tố p

D. Nhôm là kim loại nhẹ

Đáp án đúng: B. Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu

Giải thích :

B sai vì nhôm dẫn điện kém hơn đồng.

Câu 3: Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

2) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

3) Nhôm là kim loại nhẹ.

4) Nhôm là nguyên tố s

A. 1, 2

B. 2, 4

C. 3

D. 1, 3

Đáp án đúng: D. 1, 3

Giải thích :

Các tính chất vật lí của nhôm là

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

3) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660 C.

4) Sai Nhôm là nguyên tố p.

2) Sai vì nhôm dẫn điện kém hơn đồng.

Câu 4: Vì sao những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng

A. Nhôm là kim loại không tác dụng với nước

B. Trên bề mặt vật được phủ một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước

C. Do nhôm tác dụng với nước tạo lớp nhôm hiđroxit không tan bảo vệ cho nhôm

D. Nhôm là kim loại hoạt động không mạnh

Đáp án đúng: B. Trên bề mặt vật được phủ một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước

Giải thích :

Những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng vì trên bề mặt vật được phủ một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước.

Câu 5: Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, H2O đóng vai trò gì

A. Chất khử

B. Chất oxi hóa

C. Môi trường

D. Bazơ

Đáp án đúng: B. Chất oxi hóa

Giải thích :

Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là H2O

=> Nước là chất oxi hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Kho thép trí Việt, thép Hùng Phát, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài